iconSEUP_full.png
​THÔNG BÁO QUAN TRỌNG


Thay đổi mã sinh viên (MSV)
Khoa Tiếng Anh & Chuyển tiếp Đại học

Xin chào bạn,

 

Sinh viên của Khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học sẽ thay đổi mã số sinh viên từ L9xxxxxx sang S3xxxxxx.

 

Mã số sinh viên S3xxxxxx hiện đang được sử dụng cho sinh viên tham chương trình đại học tại trường RMIT.

 

RMIT mong muốn tất cả sinh viên trở thành một phần của cùng một cộng đồng tại trường. Do đó sẽ không có sự khác biệt về mã số sinh viên giữa các sinh viên đang học tại trường.

Vui lòng xem ở email tiếng Anh để biết mã sinh viên mới của mình


Thay đổi mật khẩu cho MSV mới

Bạn sẽ cần thay đổi mật khẩu cho mã số sinh viên mới của mình:

 

 • Mở vào trang web này: https://www.rmit.edu.au/students/support-and-facilities/it-services-for-students/password-assistance 

 • Nhấn vào biểu tượng "Change your password (login required)".

 • Đăng nhập với mã sinh viên mới và mật khẩu tạm thời

  • Mã sinh viên RMIT mới: vui lòng xem ở email tiếng Anh để biết mã sinh viên mới của mình

  • Mật khẩu tạm thời: pYYYYMMDD! 

   • YYYYMMDD là ngày tháng năm sinh của bạn.

   • Ví dụ: Ngày tháng năm sinh của bạn là 25/05/2001. Mật khẩu tạm thời của bạn là p20010525!

 

Sau khi thay đổi mật khẩu, bạn cần phải:

 

 • Bắt đầu sử dụng địa chỉ mail mới (vui lòng xem địa chỉ mail mới trong email tiếng Anh) kể từ bây giờ trở về sau. 

  • Tài khoản email cũ (vui lòng xem địa chỉ mail cũ trong email tiếng Anh) sẽ bị khóa sau 120 ngày, kể từ ngày bạn nhận thông báo này. 

 • Sử dụng mã sinh viên mới của bạn để đăng nhập vào hệ thống máy tính cũng như hệ thống học tập Canvas của trường RMIT.

 • 7 ngày sau khi bạn nhận được thông báo này, vui lòng ghé bộ phận hỗ trợ sinh viên RMIT Connect (bên cạnh phòng 1.1.30) để nhận thẻ sinh viên với mã số sinh viên mới của bạn.

 • Học viên đang theo học chương trình tiếng Anh cho Teen vui lòng liên hệ bộ phận hành chính của Khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học để nhận thẻ sinh viên với mã số mới.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ bộ phận hành chính của Khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp Đại học theo thông tin sau: 

 

Chúng tôi chúc các bạn thành công với việc học của bạn.

Trân trọng,

Bộ phận quản lý của Khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp Đại học

iconSEUP_RedWhite.png