Liên hệ

Để được hỗ trợ, bạn có thể liên hệ Bộ phận tuyển sinh Chương trình Tiếng Anh của RMIT thông qua:

TP. Hồ Chí Minh
(028) 3776 1338 - englishhcm.enquiries@rmit.edu.vn

 

Hà Nội
(024) 3724 5945 - englishhn.enquiries@rmit.edu.vn

 

Đà Nẵng

(0236) 3552 773 - englishdn.enquiries@rmit.edu.vn