Nếu bạn gặp vấn đề trong việc đăng nhập, kích hoạt tài khoản email, vui lòng liên hệ số 02837761338 hoặc email viet.nguyen@rmit.edu.vn để được hướng dẫn thêm

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản tại RMIT

 

​Vui lòng làm theo 7 bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 2:

 

Chọn: Change your password (You will be asked to login)

 
 

Bước 3:

 • Tên đăng nhập (Username): Lxxxxxxx 
  (trong đó xxxxxxx là Mã số sinh viên) 

 • Mật khẩu mặc định: pYYYYMMDD

      (trong đó YYYYMMDD là Ngày tháng năm sinh của         sinh viên)

Ví dụ:

 • Tên đăng nhập (username): L9912345
  (9912345 là Mã số sinh viên của bạn)

 • ​Mật khẩu mặc định: p19951224! (Ngày tháng năm sinh của bạn là 24/12/1995)

Bước 4:

Các em sẽ được yêu cầu thiết lập 3 câu hỏi bảo mật

Các em có thể dùng những câu trả lời này để lấy lại mật khẩu

 
 

Chọn lại: Change your password (You will be asked to login)

Đăng nhập lại bằng tên đăng nhập (username): Lxxxxxxx và mật khẩu mặc định: rm!txxxxxxx 

 

Bước 6:

Chọn:

Change password (Change your current password)

Thay đổi mật khẩu theo yêu cầu cho đến khi thành công

Mật khẩu mới cần thỏa mãn những yêu cầu sau:

 1. Bao gồm chữ hoa và chữ thường.

 2. It nhất 8 ký tự và nhiều nhất 25 ký tự.

 3. Bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt (!, @, #, $, %, &...)

 4. Không bắt đầu bằng ký tự đặc biệt (!, @, #, $, %, &...)

 5. Không bao gồm chữ “password test”; tên của bạn; tên đăng nhập; ngày sinh hay những từ ngữ thông dụng.

 

Ví dụ: rm!t1xxxxx

(xxxxx: là những ký tự mà bạn tự chọn)

 

Bước 7 (kết thúc):

 • Đăng nhập vào tài khoản email RMIT của bạn qua đường link: outlook.office.com, sử dụng địa chỉ email như sau: Lxxxxxxx@rmit.edu.vn mật khẩu bạn vừa đổi.

 • Chọn “Don’t show it again” và bấm “Yes” để tiếp tục.

Screenshot_2019-07-18-14-45-47-244_com.a
Screenshot_2019-07-18-14-46-14-378_com.a
 • Chuyển đổi ngôn ngữ sang “ English (United States)” và múi giờ sang múi giờ “(UTC + 07:00) Bangkok - Ha Noi - Jakarta”

 • Bấm “Save” để tiếp tục.

Change Language and Time Zone.png
 

Nếu bạn gặp vấn đề trong việc đăng nhập, kích hoạt tài khoản email, vui lòng liên hệ văn phòng khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp Đại học tại phòng 1.5.30 (toà nhà số 1, lầu 5, phòng 30) hoặc số tổng đài 028 3776 1338 hoặc email seup.adminhcm@rmit.edu.vn để được hướng dẫn thêm