R_Logo_landscape_Full.png
Updated on 18 Jan, 2021

English program deferral & refund guidelines

1. Deferral

 • Upon the approval of the Academic English Manager, the tuition fees will be re-credited for 1 year from the date of the deferral application.

 • Student’s current English level will be valid for 6 months from the last day the student is present in class. After 6 months, the student will be required to retake the English placement test to be enrolled in any course at RMIT. 

 • Tuition fee will not be refunded and not be transferred to any other people.

 • Tuition fee will not be transferred to another program of RMIT.

 • Tuition fee will not be re-credited if a student has completed more than 50% of the total course duration.

 • Any difference between the prepaid tuition fee and the new one applicable at the time of return will need to be paid.

 • If a student does not contact the school to resume his/her study within the 1 year deferral period, it is considered that student has voluntarily forfeited the deferred enrolment.

2. Refund

In general, fees paid will not be refunded;
However, tuition fees will be refunded in the following cases:

 • A student will receive a full refund if RMIT Vietnam is unable to proceed with the course on the date/s promised.

 • A student will receive a full refund less an administration fee (1,000,000 VND) for each module that student has already paid before but have not joined in, if the student notifies the University on the nearest working day prior to the course starting of his/her inability to attend for the following reasons:  serious illness, serious accident, re-location.  Students must provide the appropriate documentation and/or evidence to get the school's approval.

 • A student who wishes to withdraw in the first three (3) days of a course will be entitled to a 50% refund, less an administration fee (1,000,000VND) or can take up a place in the next available course (see above Section 1 - Deferral).

 

If parents and students have any questions, please contact School of English & University Pathways (SEUP) on our email: englishhcm.enquiries@rmit.edu.vn | englishhn.enquiries@rmit.edu.vn | englishdn.enquiries@rmit.edu.vn

 

Thank you.

 

Chính sách bảo lưu và hoàn trả học phí chương trình Tiếng Anh cho Teen và Luyện thi IELTS

1. Bảo lưu học phí

 • Học phí sẽ được bảo lưu trong vòng 1 năm kể từ ngày học viên nộp đơn xin bảo lưu và được sự chấp thuận của Quản lý chương trình tiếng Anh mới, Khoa tiếng Anh và Chuyển tiếp đại học.

 • Cấp độ tiếng Anh của học viên chỉ được bảo lưu trong vòng 6 tháng được tính kể từ ngày cuối cùng học viên đi học trước khi bảo lưu. Sau 6 tháng, học viên phải làm lại bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào. 

 • Học phí sẽ không được hoàn lại, không chuyển nhượng cho bất kỳ người nào khác.

 • Học phí sẽ không được chuyển sang các chương trình khác tại RMIT.

 • Học phí không được bảo lưu trong trường hợp học viên đã học hơn 50% tổng thời lượng khóa học.

 • Học viên sẽ được yêu cầu đóng phí chênh lệch giữa học phí được đóng trước và học phí mới được áp dụng ở thời điểm quay lại học. 

 • Trong trường hợp quá thời gian bảo lưu mà học viên không liên hệ lại với nhà trường để tiếp tục việc học thì xem như học viên đã tự ý thôi học.

2. Hoàn trả học phí

Học phí đã đóng sẽ không được hoàn trả lại.
Học phí chỉ được hoàn trả trong các trường hợp sau:

 • Học viên được hoàn trả toàn bộ học phí đã đóng trong trường hợp RMIT Việt Nam không thể khai giảng khóa học theo ngày đã thông báo.

 • Học viên được hoàn trả toàn bộ học phí sau khi trừ đi phí hành chính (1.000.000 VND) trên mỗi khóa học mà học viên đã đóng trước nhưng chưa tham gia nếu học viên thông báo cho nhà trường vào ngày làm việc gần nhất trước khi khóa học bắt đầu về việc muốn hủy tham gia khóa học đó với lý do sau: ốm nặng, tai nạn nghiêm trọng, chuyển đổi nơi ở. Đồng thời học viên cũng phải cung cấp các giấy tờ liên quan chứng minh lý do xin hoàn phí để được nhà trường chấp thuận.

 • Học viên nếu rút khỏi khóa học trong ba (3) ngày đầu tiên của khóa sẽ được hoàn trả 50% học phí, và trừ đi phí hành chính (1.000.000 VND), hoặc học viên có thể chọn giữ lại học phí để đăng ký cho đợt khai giảng tiếp theo theo hình thức xin Bảo lưu học phí ở mục số 1 bên trên.

 

Nếu Quý phụ huynh và học viên có thắc mắc gì thêm, vui lòng liên hệ Khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học (SEUP) qua email: englishhcm.enquiries@rmit.edu.vn | englishhn.enquiries@rmit.edu.vn | englishdn.enquiries@rmit.edu.vn

 

Xin chân thành cảm ơn.

 
iconSEUP_RedWhite.png