Cám ơn bạn! Bạn đã đăng ký thành công. Tư vấn viên của Chương trình Tiếng Anh tại RMIT sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể liên hệ Bộ phận tuyển sinh Chương trình Tiếng Anh của RMIT thông qua:

 

Cơ sở Hồ Chí Minh: (028) 3776 1338 - englishhcm.enquiries@rmit.edu.vn

Cơ sở Hà Nội: (024) 3724 5945 - englishhn.enquiries@rmit.edu.vn

Cơ sở Đà Nẵng: (0236) 3552 773 - englishdn.enquiries@rmit.edu.vn