CẢM ƠN BẠN!

BẠN ĐÃ ĐANG KÝ THÀNH CÔNG.

 

Tư vấn viên sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể liên hệ Bộ phận tuyển sinh Chương trình Tiếng Anh của RMIT thông qua:

 

TP. Hồ Chí Minh: (028) 3776 1338 - Email: englishhcm.enquiries@rmit.edu.vn

Hà Nội: (024) 3724 5945 - Email: englishhn.enquiries@rmit.edu.vn

Đà Nẵng: 1800 577 765 - Email: englishdn.enquiries@rmit.edu.vn