RMIT English logo mockup_Logo_landscape_

Bạn đã đăng ký thành công!

Your information has been registered successfully!

Cám ơn bạn đã quan tâm chương trình Tiếng Anh Mùa hè cho Teen tại RMIT. Tư vấn viên sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất.

Thank you for your interest in the Teen Summer Explorers program. Our Program Advisors will contact you soon to offer their support.

Tìm hiểu thêm các chương trình tiếng Anh khác tại RMIT

Find out more about other English courses at RMIT

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể liên hệ Bộ phận tuyển sinh Chương trình Tiếng Anh của RMIT thông qua:

For more information, you can contact RMIT English Program Recruitment Department via:

Cơ sở Hồ Chí Minh
​Ho Chi Minh city 

(028) 3776 1338

englishhcm.enquiries@rmit.edu.vn

Cơ sở Hà Nội
Ha Noi 

(024) 3724 5945

englishhn.enquiries@rmit.edu.vn

Cơ sở Đà Nẵng

Da Nang city

(0236) 3552 773 

englishdn.enquiries@rmit.edu.vn