CẢM ƠN BẠN!

BẠN ĐÃ ĐANG KÝ THÀNH CÔNG.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận Tuyển sinh các chương trình tiếng Anh của RMIT Việt Nam:

 

TP. Hồ Chí Minh: (028) 3776 1338 - Email: englishhcm.enquiries@rmit.edu.vn

Hà Nội: (024) 3724 5945 - Email: englishhn.enquiries@rmit.edu.vn