RMITUni-RGB-02.png

Nếu bạn gặp vấn đề trong việc đăng nhập, kích hoạt tài khoản email, vui lòng liên hệ văn phòng khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp Đại học theo thông tin sau:

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản tại RMIT

 

​Vui lòng làm theo 7 bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 2:

 

Chọn: Change your password (You will be asked to login)

Step 2.png
 
 

Bước 3:

 • Tên đăng nhập (Username): Sxxxxxxx 
  (trong đó xxxxxxx là Mã số sinh viên) 

 • Mật khẩu mặc định: rm!tMã số sinh viên

Ví dụ:

 • Tên đăng nhập (username): S3812345
  (3812345 là Mã số sinh viên của bạn)

 • ​Mật khẩu mặc định: rm!t3812345

Step 3.jpg

Bước 4:

Các em sẽ được yêu cầu thiết lập 3 câu hỏi bảo mật

Các em có thể dùng những câu trả lời này để lấy lại mật khẩu

Step 4.jpg
 
 
Step 2.png

Chọn lại: Change your password (You will be asked to login)

Step 5a.png

Đăng nhập lại bằng tên đăng nhập (username): Sxxxxxxx và mật khẩu mặc định: rm!txxxxxxx 

Step 5b.png
 

Bước 6:

Chọn:

Change password (Change your current password)

Step 6.jpg

Thay đổi mật khẩu theo yêu cầu cho đến khi thành công

Mật khẩu mới cần thỏa mãn những yêu cầu sau:

 1. Bao gồm chữ hoa và chữ thường.

 2. It nhất 8 ký tự và nhiều nhất 25 ký tự.

 3. Bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt (!, @, #, $, %, &...)

 4. Không bắt đầu bằng ký tự đặc biệt (!, @, #, $, %, &...)

 5. Không bao gồm chữ “password test”; tên của bạn; tên đăng nhập; ngày sinh hay những từ ngữ thông dụng.

 

Ví dụ: rm!t1xxxxx

(xxxxx: là những ký tự mà bạn tự chọn)

Step 6 a.jpg
 

Bước 7 (kết thúc):

 • Đăng nhập vào tài khoản email RMIT của bạn qua đường link: outlook.office.com, sử dụng địa chỉ email như sau: Sxxxxxxx@rmit.edu.vn mật khẩu bạn vừa đổi.

 • Chọn “Don’t show it again” và bấm “Yes” để tiếp tục.

Screen Shot 2021-02-24 at 14.56.48.jpg
Screenshot_2019-07-18-14-46-14-378_com.a
 • Chuyển đổi ngôn ngữ sang “ English (United States)” và múi giờ sang múi giờ “(UTC + 07:00) Bangkok - Ha Noi - Jakarta”

 • Bấm “Save” để tiếp tục.

Change Language and Time Zone.png
 
iconSEUP_RedWhite.png

Nếu bạn gặp vấn đề trong việc đăng nhập, kích hoạt tài khoản email, vui lòng liên hệ văn phòng khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp Đại học theo thông tin sau: